Aužeļu pilskalns (Ceraukstes pagasts, Bauskas raj.)

Bruknas pilskalns (Dāviņu pagasts, Bauskas raj.)

Cieceres pilskalns (Cieceres pagasts, Saldus raj.)

Čigānu kalns - pilskalns (Vecumnieku pagasts, Bauskas raj.)

Daugmales pilskalns (Daugmales pagasts, Rīgas raj.)

Dēliņkalnā pilskalns (Naudītes pagasts, Dobeles raj.)

Dobeles pilskalns (Dobele, Dobeles r.)

Ezerlūku pilskalns (Bikstu pagasts, Dobeles raj.)

Incēnu pilskalns (Vītiņu pagasts, Dobeles raj.)

Kamārdes pilskalns (Gailīšu pagasts, Bauskas raj.)

Kamradžu pilskalns (Penkules pagasts, Dobeles raj.)

Kartavu pilskalns (Jaunpils pagasts, Tukuma raj.)

Līču pilskalns (Sesavas pagasts, Jelgavas raj.)

Mežakalna pilskalns (Vītiņu pagasts, Dobeles raj.)

Mežotnes pilskalns (Mežotnes pagasts, Bauskas raj.)

Ogānu pilskalns (Naudītes pagasts, Dobeles raj.)

Pilveru pilskalns (Bārbeles pagasts, Bauskas raj.)

Platkāju pilskalns (Rubas pagasts, Saldus raj.)

Silakalna pilskalns (Vilces pagasts, Jelgavas raj.)

Spārnu pilskalns (Īles pagasts, Dobeles raj.)

Striķu pilskalns (Zvārdes pagasts, Saldus raj.)

Tervetes pilskalns (Tervetes pagasts, Dobeles raj.)

Vilces pilskalns (Vilces pagasts, Jelgavas raj.)

Vīna kalns - pilskalns (Rundāles pagasts, Bauskas raj.)